Kenzo - Tissus pour rideaux - Etoffe.com

K3 design by Kenzo Takada

19 Produkte
Filter
2 farbe

Stoff Kori

K3 design by Kenzo Takada
164,00 € pro Meter
3 farbe

Stoff Pivoine

K3 design by Kenzo Takada
186,00 € pro Meter
3 farbe

Samt Hana Kiriko

K3 design by Kenzo Takada
175,00 € pro Meter
3 farbe

Stoff Kogo

K3 design by Kenzo Takada
274,00 € pro Meter
1 farbe

Stoff Hanabatake

K3 design by Kenzo Takada
142,00 € pro Meter
2 farbe

Stoffbahn Kyojin

K3 design by Kenzo Takada
593,00 €
2 farbe

Stoff Kiku Awase

K3 design by Kenzo Takada
164,00 € pro Meter
2 farbe

Stoff Butterfly

K3 design by Kenzo Takada
263,00 € pro Meter
1 farbe

Stoff Hanatsugi Maiko

K3 design by Kenzo Takada
242,00 € pro Meter
5 farbe

Stoff Kaede

K3 design by Kenzo Takada
186,00 € pro Meter
2 farbe

Stoff Hana Kasuri

K3 design by Kenzo Takada
208,00 € pro Meter
3 farbe

Stoff Ikat

K3 design by Kenzo Takada
131,00 € pro Meter
2 farbe

Samt Kologo

K3 design by Kenzo Takada
142,00 € pro Meter
2 farbe

Stoff Kasumi

K3 design by Kenzo Takada
219,00 € pro Meter
1 farbe

Samt Kima

K3 design by Kenzo Takada
219,00 € pro Meter
5 farbe

Stoff Kikyo

K3 design by Kenzo Takada
131,00 € pro Meter
1 farbe

Stoff Hanatsugi Shogun

K3 design by Kenzo Takada
242,00 € pro Meter
1 farbe

Stoff Hanatsugi Sakura

K3 design by Kenzo Takada
242,00 € pro Meter
2 farbe

Stoff Ko

K3 design by Kenzo Takada
186,00 € pro Meter
Produkte auf 19.